دانشگاه مجازی طب اسلامی

کتاب‌های دانشگاه مجازی طب اسلامی

عناوین کتاب‌هایی که در دانشگاه مجازی طب اسلامی تدریس می‌شوند را در جدول زیر می‌توانید مشاهده کنید.

عنوان کتاب و مولف

سفارش از انتشارات

(با تخفیف)

سفارش آنلاین

دراسه فی طب الرسول المصطفی

نویسنده: آیت الله شیخ عباس تبریزیان

پژوهشی در دانش پزشکی پیامبر برگزیده اسلام

نویسنده: آیت الله شیخ عباس تبریزیان

درس نامه مزاج شناسی در طب اسلامی

نویسنده: حجت الاسلام رسول باقری اصفهانی